Hakkımızda

Kontv, 10 Haziran 1992’de kuruldu. Türkiye’nin ilk bölgesel yayın yapan kanalı olarak tarihe geçen Kontv, 2004 yılından buyana uydudan tüm dünyaya yayın yapmaktadır. Kablolu Yayın, Tivibu, DSmart, Turkcell TV, IPTV, IPETTV, Teledünya ve Karasal yayını bulunan Kontv, Türkiye’nin önde gelen kanallarından biridir.

Kontv, aralarında Yeni Konya Gazetesi, Konyafm, Konhaber.com,kanalon.tv, belge.com.tr, anmeg.com ve Mirajans’ın da bulunduğu yayın gruplarını içerisine alan Anadolu Medya Grup bünyesinde yer almaktadır.

Kontv’nin Yönetim Kurulu Başkanlığını kurulduğu günden bu yana Ahmet Özer yapmaktadır. Nurettin Kılıç, Yaşar Arıcı ve İlker Özkan ise ortaklar arasında yer almaktadır. Kontv Genel Müdürlüğünü Muhammet Kepenek, Genel Yayın Yönetmeni Yaşar Toy yapmaktadır.

Türkiye televizyonları arasında özel bir yere sahip olan Kontv, teknik gücü, izlenme oranları, yayın kalitesi, içerik zenginliği, etki alanı ve insan kaynakları bakımından güçlü bir altyapıya sahiptir.

VİZYONUMUZ

İçerisinde bulunduğumuz çağda, değişen dünya şartlarına uyumlu, gelişen teknolojiyle paralel teknik ve içerik kalitesini daima yükselten, toplumun beklentilerine cevap veren, izleyicisine ve genel insanlık değerlerine saygılı, eğiten, eğlendiren, milli ve manevi değerlere bağlı, sorumluluk sahibi öncü bir kanal olmak.

MİSYONUMUZ

Mevcut kanunlar çerçevesinde doğru, objektif ve ilkeli yayıncılığı amaç edinmiş, insan haklarına, topluma, olaylara ve çevreye duyarlı, çalışanlarını ve izleyicilerini memnun etmeyi hedefleyen bir anlayışla, belirlediği hedefler doğrultusunda sistemini sürekli geliştirmeyi ve iyileştirmeyi taahhüt etmen bir kanal olmak.

YAYIN İLKELERİMİZ

  • Devletin varlığı ve bağımsızlığına, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı yayın yapamaz.
  • Hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı olamaz. Evrensel hukuk normları çerçevesinde, kanunlara saygılı, ilgili mevzuata uygun yayın yapar.
  • Haber ve bilgi kutsaldır. Bu çerçevede gerek haber, gerek programlarda verilen her türlü bilginin doğruluğu esastır. Kontv gücünü bu esastan alır. ‘Kontv söylediyse doğrudur.’ sloganı Kontv’nin temel düsturudur.
  • İnsan onurunu ve kişilik haklarını zedeleyen yayın yapılamaz.
  • Yayınlarda ne şekilde olursa olsun hiç kimse; ırk, renk, din, mezhep, cinsiyet, sosyal düzey ve fiziki yapı farklılıkları nedeniyle aşağılanamaz, hor görülemez.
  • Kontv; düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğüne saygılı, din, genel ahlak ve Türk aile yapısına uygun yayın yapar.
  • Yayınlarda kişi ve kuruluşlarla ilgili, eleştiri sınırları ötesinde, küçük düşürücü, aşağılayıcı, iftira niteliği taşıyan ifadelerde bulunulamaz.
  • Suçlu olduğu mahkeme kararıyla kesinleşmedikçe hiç kimse suçlu ilan edilemez. Kesin ve inandırıcı deliller olmadıkça hiç kimse kanunların suç saydığı eylem ve davranışlar nedeniyle itham edilemez. Sanık ve suçluların yakınları, olayla ilgileri olmadıkça, yayın yoluyla teşhir edilemez.
  • Kişilerin özel hayatları, kamu çıkarları gerekmedikçe kendi izinleri dışında yayınlara konu edilemez, gizli kamera kullanılamaz, özel mülklerine haber veya program amaçlı girilemez.
  • Haber kaynağının gizliliği-kamu yararını gerektirdiği haller dışında esastır.
  • Haber yayınlarında hızlılık, doğruluk ve objektiflik kriterlerine uyulur. Suçlanan tarafın görüşüne de yer verilir. Kişiye ulaşılamamışsa, ulaşılamadığı haberde belirtilir. Haber ses ve görüntülerinde kişiyi komik duruma düşürücü her türlü yayından kaçınılır. Haber ve program alıntılarında kaynak ve tarih açıkça belirtilir. Her türlü kamuoyu araştırma ve anketlerde, finansörü, görüşülen kişi sayısını, tarihi ve çalışma metodu hakkındaki yeterli bilgi verilir.
  • Çocuk ve gençleri olumsuz yönde etkileyen, şiddeti, zorbalığı ve kötü alışkanlıkları özendirici, kişiler ve toplumlar arasında gerginlik oluşturabilecek, nefret ve düşmanlığa yol açıcı yayın yapılamaz.
  • Kişi veya kuruluşların cevap ve düzeltme hakkına saygılı olmak zorundadır.
  • Kontv çalışanları; meslek etik anlayışına saygılı, taşıdığı sıfat ve görevin bilincinde olarak, her türlü çıkar ve nüfuz ilişkisinden uzak olurlar. Hiçbir partide görev alamazlar. Özel hayatları dışında, birim yöneticisinin izni olmadan üçüncü şahısların gezi, yemek v.b davetlerine katılamazlar, hediye alamazlar, ayrıcalık kabul edemezler.
  • Türkçenin kurallarına uygun şekilde güzel kullanılmasına özen gösterilir.
  • Reklam ve ilan amaçlı yayınların bu nitelikleri, hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde yayında belirtilir.
  • Saklı kalması şartıyla verilen bilgiler, kamu yararı ciddi bir biçimde gerektirmedikçe yayınlanamaz.
  • Telif hakkı ödemeden veya yayın izni alınmadan başkalarına ait hiçbir eser yayınlanamaz.
  • Yayınlarda terörü övemez, teşvik edemez. Şiddeti özendirici yayın yapamaz.
  • Genel sağlığa, çevrenin ve hayvanların korunmasına zarar verecek davranışları teşvik edemez.