Hanımeli “SIĞINMACILAR VE GÖÇMENLERLE DAYANIŞMA DERNEĞİ – HATİCE SARAÇ”